Rösta med BankID

Att kunna rösta med BankID

Genom att rösta med BankID skulle man inkludera betydligt fler svenskar än vad man gör i dagsläget. Främst är det var tjugonde svensk som är bosatt utomlands som man gärna vill komma åt. Denna grupp av röstberättigade människor utgör en stor del av de röstberättigade svenskarna, hela 660 000 personer. Om hela den gruppen människor tillsammans skulle bosätta sig i en kommun i Sverige skulle det per automatik klassas som Sveriges näst största kommun. Detta säger mycket om hur viktigt det är att komma åt den här andelen. Genom att rösta med BankID skulle utlandssvenskar slippa dyra kostnader och tidskrävande metoder för att rösta i valet.

Tidigare har valdeltagandet i denna kategori varit mycket lågt - endast 32% deltog i det senaste valet. Att rösta med BankID skulle förmodligen höja denna siffra rejält och dessutom ha mindre påverkan på klimatet och utöver detta även dra ned på en hel del kostnader, både för den som är bosatt i utlandet men också för Sverige som behöver betala kostnaden som faktiskt tillkommer för att engagera dessa personer.

Att vi inte redan kan rösta med BankID är för många ett mysterium. Vi svenskar har alltid legat i framkant när det kommer till digitalisering och vi sköter i dagsläget en mängder av tjänster och ärenden via BankID. Genom att legitimera oss med BankID kan vi uträtta bankärenden online men också handla, betala, signera osv. Vi kan använda BankID gentemot myndigheter och andra typer av statliga institutioner. Men när det kommer till röstning är det alltså helt i startgropen fortfarande.

Om vi skulle få rösta med BankID skulle förmodligen vårt deltagande i valet öka betydligt i och med att det gjort det i samtliga övriga länder som provat på att rösta med BankID. Exempelvis har möjligheten att rösta med BankID funnits i Estland sedan åtta val tillbaka och där har varken säkerhetsbrister eller sämre deltagande setts - snarare tvärt om! Fler engagerar sig och myndigheterna verkar inte stöta på patrull.

Utöver detta skulle även möjligheten att rösta med BankID innebära att fler faktiskt skulle hinna rösta. Systemet som vi har i Sverige idag innebär att alla måste rösta under den tid som vallokalerna har öppet. Det är inte alla som har den möjligheten. Tidigare har söndagar varit en ledig dag då många avstår från arbete och skola men i och med att gränser mellan tid och dagar suddas ut alltmer samtidigt som vi blir en friare och mer modern värld så finns inte denna sociala kod längre jämfört med tidigare årtionden.

Idag väljer många både att arbeta, studera eller göra andra viktiga ärenden på söndagar. Detta gör att många väljer bort att rösta eftersom det inte faller sig in naturligt i deras liv. Genom att rösta med BankID skulle även dessa personer som är på språng eller upplåsta i annat kunna rösta och engagera sig utan att behöva känna sig uppbundna till en vallokal eller en specifik tid.

Att kunna rösta med BankID borde vara en självklarhet!