Rösta i valet

Att veta vad man ska rösta i valet

Att rösta i valet 2018 är viktigare än någonsin! Varje enskild röst är viktig och påverkar det slutgiltiga resultatet i valet. Kanske tycker du att just din rösträtt inte är viktig eftersom det inte påverkar något i stora drag sett. Men faktum är att din rösträtt inte är en självklarhet. I många delar av världen drömmer folk om att få göra sin röst hörd. Inte nog med det. Dessutom saknar kvinnor fortfarande rösträtt i flera länder. Att rösta i valet blir därför extra viktigt eftersom du har möjligheten att påverka och för att du lever i ett land där demokrati och frihet är av största vikt.

Genom demokratin blir vi fria i och med att vi får prata, skriva, tänka och leva precis så som vi vill. En självklarhet för oss som bor i Sverige men långt ifrån verkligheten på många andra platser i världen. Rösta i valet 2018, både för din egen skull men också för många andra människor skull. Kanske kan du genom att rösta i valet vara med och bidra till att det görs framsteg även i andra länder på sikt?  

Men utöver att värna om din rösträtt och göra just din röst hörd i den svenska politiken så bidrar du givetvis med mycket annat genom att rösta i valet. Genom att rösta i valet påverkar du hur äldrevården ska se ut, vilket är viktigt för dig själv på sikt men säkerligen även för dina anhöriga inom en närmare framtid. Genom att rösta i valet påverkar du hur den svenska skolan ska vara uppbyggd. Från första steget i förskoleverksamheten till sista skedet på universitetsnivå. Att rösta i valet bidrar till en utveckling inom vården, både när det kommer till förlossningsvård, psykiatri, palliativ vård och allt däremellan. Du kan genom att rösta i valet påverka hur vi tar emot flyktingströmmarna som kommer till Sverige. Du kan bidra till att den svenska naturen och miljön tas om hand om på rätt och du kan styra hur du ska betala skatt och ta emot bidrag. Du är med andra ord ytterst påverkad av vilken utgång valet 2018 får. Det påverkar dig var dag i ditt liv, oavsett om du lägger märke till det eller ej.

 

Så vem får rösta i valet i Sverige? Alla som har fyllt 18 år och därmed är myndiga samt har ett svenskt medborgarskap får rösta i valet i Sverige. Valet äger rum den 9 september 2018 enligt regler. Valet infaller alltid den första söndagen i september vart fjärde år, i princip utan undantag. Vid ett eventuellt nyval kan regeringen komma att rucka på detta datum men det är mycket sällsynt att man utlyser nyval. Om du vill göra mer än att bara rösta i valet kan du ställa upp som exempelvis rösträknare i din kommun. Detta får du göra om du är berättigad rösträtt i Sverige. Genom att arbeta som rösträknare får du en fin merit och lär dig dessutom hur arbetet kring valet fungerar. Att rösta i valet är givetvis det viktigaste men att engagera sig utöver det som förväntas av en kan man endast vinna på.

 

Se till att göra din röst hörd - rösta i valet 2018!

Oklart hur du lägger din röst? - Vi hjälper dig!