Vad ska jag rösta på? - En valguide av Flighton AB

Nu är det snart dags för riksdagsval 2018 och i dessa tider är det många som undrar “vad ska jag rösta på 2018”. Du är inte ensam om att ställa dig denna fråga. Det finns en hel del frågor som är lite extra utstickande under just det kommande valet!

 

Vad ska jag rösta på 2018?

De mest belysta ämnena inför det kommande riksdagsvalet 2018 är migration, integration i det Svenska mångkulturella samhället. Skolpolitiken vuxit till att bli ett ämne i högsta fokus med de sjunkande elevbetygen i den svenska skolan. Politiska utspel som berör vård och omsorg ser vi allt mindre, även om det är en ständigt aktuell fråga så har den svalnat något inför kommande valrörelse.

Säkerhetspolitiken får även den ökad diskution med tanke på de rådande terrorhoten som ökat kraftigt i Sverige och Europa på senaste tiden.

 

Så vad ska jag rösta på 2018?
Här kommer en sammanfattning av vad respektive parti har för åsikt inom diverse politiska frågor. 

Brinner du för skolan och svensk utbildning?

Vad ska jag rösta på 2018 rörande svensk utbildning?

vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?

Socialdemokraterna

Vill fokusera på nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden. Dessutom anser dem att det är viktigt att sätta in omedelbara resurser för att nyanlända invandrare ska komma igång med jobbetablering så fort som möjligt. Socialdemokraterna lägger alltså kraften på jobben!

Moderaterna

Står för arbetskraftsinvandring och vill erbjuda människor som befinner sig på flykt en ökad möjlighet att söka skydd i Sverige. Även här värdesätter man arbetskraften och tror den ultimata vägen in i det svenska arbetslivet är genom sänkta trösklar på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna

Ställer sig inte emot invandring men vill reglera dess grad. Den ska hållas på en lägre nivå och vara av en karaktär som inte negativt påverkar Sveriges nationalitet, identitet, välfärd eller trygghet.

Centerpartiet

Här tror man på en mer generös politik gällande flyktingfrågan, Här vill man att dörren ska öppnas upp för fler flyktingar. Man vill lämna över ett stort ansvar till Sveriges olika kommuner som i sin tur ska få ett betydligt större ansvar för flyktingmottagandet.

vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
68781285-nW7fL
vad ska man rosta pa?

Vänsterpartiet

Förespråkar ett positivt och värdigt mottagande av de som kommer som nyanlända till vårt land. Man vill också att alla kvinnor, barn och mäns rättigheter att söka samt finna en fristad i Sverige ska kunna garanteras. En generös flyktingpolitik, med andra ord.

Miljöpartiet

Precis som partiet innan vill också Miljöpartiet stå för humanitet i form av öppna dörrar och att välkomna fler flyktingar till vårt land. miljöpartiet tror att medmänsklighet är svaret på många flyktingpolitiska frågor.

Liberalerna

Hos Liberalerna står Humanitet och generositet i fokus. Man ser människor som kommer till vårt land för att antingen studera, jobba eller bygga en framtid berikar Sverige. Man vill prioritera att nyanlända  i Sverige får lära sig svenska så fort som möjligt för att enklare komma in på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna

Tror på anhöriginvandringen eftersom den möjliggör återförening av familjer som splittrats på grund av krig eller andra omständigheter. Detta leder till ett större välmående hos de som kommer till Sverige som flyktingar, vilket kan gynna Sverige i framtiden.

Eller är det miljön du tänker mest på när du gör till val?

Vad ska jag rösta på rörande miljön?

vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?

Socialdemokraterna - Vill ta fram en tydlig strategisk plan för hur man ska minska övergödning i haven men också försvara den biologiska mångfalden genom att minimera de risker som finns med giftiga kemikalier.

Moderaterna - Vill lägga sitt främsta miljöfokus på följande fyra områden: klimatet, kemikalier, hav och sjö samt den biologiska mångfalden.

Sverigedemokraterna - Prioriterar en förbättring av vårt energisystem då de anser att detta område är det viktigaste när det kommer till miljöåtgärder.

Centerpartiet - Förespråkar en helt giftfri miljö, med fokus på gröna jobb, giftfria leksaker samt bättre och fler miljövänliga bilar. Vill dessutom ingå ett nära samarbete med EU inom miljöfrågorna.

vad ska man rosta pa?
vad ska man rosta pa?
68781285-nW7fL
vad ska man rosta pa?

Vänsterpartiet - Vill helt separera långsiktigt miljöarbete från kortsiktiga vinstdrivande verksamheter. De vill satsa främst på förnybar energi genom exempelvis vindkraft och solceller samt hållbara transporter.  


Miljöpartiet - Tror på att Sverige kan bli ett föregångsland när det kommer till klimatutsläpp. Vi ska bli helt fria från utsläppen och föreslår att detta ros i land genom en klimatlag som tvingar politiker att ta större ansvar för miljöfrågor.

Liberalerna - Genom vetenskap, forskning, teknik, demokrati och internationella samarbeten vill Folkpartiet driva miljöfrågorna framåt.

Kristdemokraterna - Här tror man på att lägga resurserna på både förnybar energi men också på förnybara drivmedel.

Flighton-riksdagsval

En valguide producerad samt optimerad av Flighton AB